Leon MRI

Leon MRI được thiết kế đặc biệt sử dụng cho môi trường MRI với cường độ từ trường 40 millitesla. Có thể vận hành trong phòng MRI 1,5 tesla và 3,0 tesla.

Danh mục:

Product Description

Leon MRI được thiết kế đặc biệt sử dụng cho môi trường MRI với cường độ từ trường 40 millitesla. Có thể vận hành trong phòng MRI 1,5 tesla và 3,0 tesla. Báo động màu sắc khác nhau và các thông báo trên màn hình với sự ưu tiên, có thể dễ dàng nhận ra bằng đèn LED, có thể nhìn thấy từ mọi phía, cũng có thể thấy ở ngoài phòng MRI

Features and benefits

  • Màn hình hiển thị màu 12'' loại cảm ứng
  • Cả hai dải nguồn điện và vận hành của Leon MRI đều chính xác, kông bị hạn chế, được thiết lập hoàn toàn giống Leon
  • Một lợi thế nữa có thể tìm thấy ở khả năng tương thích của hệ thống mạch thở đối với tất cả các dòng máy mê Leon Plus, Leon và Leon MRI
  • Được theo dõi bởi màn hình tích hợp có khả năng sử dụng trong phòng có từ trường lớn

Specifications

  • Lựa chọn thêm: Phần mềm nâng cấp cho thông khí sơ sinh cho IMV/ SIMV; PCV/ VTG
  • Điều chỉnh thể tích khí lưu thông: 3-600 ml
  • Nhịp thở: 14-100 nhịp/phút