Máy sốc tim cho ICU

  • Đê có thể tạo nên quy trình chăm sóc tích cực chất lượng cao, bạn cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn, và nhanh chóng – tại thời điểm cấp cứu cũng như trong suốt quá trinh điều trị. Do đó, bạn cần những thiết bị dễ sử dụng khi chăm sóc bệnh nhân, có khả năng theo dõi tình trạng của bệnh nhân trong quá trình di chuyển cũng như tại giường bệnh. Hiểu thấu vấn đề này, chúng tôi đã thiết kế máy sốc tim/theo dõi Efficia DFM100 tích hợp những tính năng phù hợp với điều kiện chăm sóc bệnh nhân trên xe cấp cứu, cũng như chăm sóc tích cực trong bệnh viện một cách hiệu quả và liên tục. Với công nghệ Phillips đã được chứng minh trên toàn thế giới, Efficia DFM100 mang đến những chức năng cốt lõi cùng với các tính năng mở rộng giúp cải thiện chi phí sở hữu, cho phép bạn nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, bất kể bệnh nhân đang ở đâu