Đèn mổ

  • Đầu đèn EMALED 500 có đường kính 650 mm với thiết kế phẳng và độc đáo, tương thích với việc treo trần. Thiết bị này cung cấp ánh sáng phẫu thuật với chất lượng tốt nhất, trường sáng rộng và do đó đáp ứng tốt với những cuộc đại phẫu. Nhà sản xuất: EMALED (Đức)
  • Đèn mổ tiểu phẫu treo trần/tường/di động Emaled 200D/200W/200F là phiên bản treo trần/gắn tường/di động của các đèn mổ dòng 200. Nhà sản xuất: EMALED (Đức)